Dňa 1.12.2015 sa zmenilo obchodné meno spoločnosti. Pôvodné meno spoločnosti KUBALA, s.r.o. bolo nahradené novým obchodným menom VEOS, s.r.o.. Všetky ostatné údaje spoločnosti a kontaktné osoby ostávajú nezmenené. Zmena nemá žiadny vplyv na doterajšie obchodno-právne vzťahy spoločnosti KUBALA, s.r.o..

 

Aktuálny výpis z Obchodného registra nájdete tu.