Všetky ceny tovarov pre fyzické nepodnikajúce osoby sú uvedené s DPH. Pre fyzické podnikajúce  a právnické osoby sú ceny uvedené bez DPH. Zákazník má možnosť voľby spôsobu úhrady za tovar  takto: zálohová faktúra, dobierka, platba kartou CardPay, TatraPay . Splatnosť zálohovej faktúry je 7 dní. Platba na faktúru s dohodnutou splatnosťou je pre právnické a fyzické - podnikajúce osoby,  ktoré majú so spoločnosťou  VEOS, s.r.o. uzatvorenú rámcovú kúpnu  zmluvy podľa zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).