Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom. Spoločnosť VEOS, s.r.o., ručí za to, že nebudú ďalej poskytované tretím osobám a ani inak komerčne využité.

 

Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov