Spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme VEOS ako miesto doručenia, prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Kuriérska spoločnosť po 18. hodine zásielky nedoručuje. Cena za dopravu sa zákazníkovi zobrazuje vo faktúre. Predbežná cena za dopravu sa zobrazuje v objednávke tovaru.  Cena je vypočítaná z váhy zásielky a kilogramovej sadzby, diaľničných a palivových príplatkov kuriérskej spoločnosti. Kilogramové sadzby, diaľničný a palivový príplatok je obchodným tajomstvom kuriérskej spoločnosti a spoločnosti VEOS, s.r.o.. Ak je hodnota fakturovaného tovaru  nižšia ako 150 € bez DPH bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak je hodnota fakturovaného tovaru vyššia ako 150 € bez DPH, spoločnosť VEOS, s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Manipulačný poplatok za dobierku 1,66 € + DPH sa účtuje vždy. Ak zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť VEOS, s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.

 

Dôležité upozornenie: Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď, pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.