Zákazník si môže systémom VEOS objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo Kúpiť s ikonou nákupného košíka.

 

Po zadaní počtu kusov a kliknutí na tlačidlo Kúpiť, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme VEOS. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém VEOS vyžaduje. Informácie , ktoré budú poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára , slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a spoločnosť VEOS, s.r.o. ručí za to, že nebudú ďalej poskytované tretím osobám a ani inak komerčne využité . Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené prihlasovacie meno, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme VEOS. Pod týmto menom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (vrátane osobného kódu prideleného systémom VEOS) odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.

 

Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme VEOS. Systém VEOS zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou VEOS, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov VEOS, s.r.o.

 

Systém VEOS umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, storno, úhrada, expedovanie) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.